Temps clar, ruixats poc probables

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de El Serrat de Castellnou (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti