Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 0.2ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 932.0 hPa   Rel. 1009.7 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: -0.7ºC /  HR: 86%
  Punt de rosada: -1.9ºC
Pressió de vapor: 5.3 hPa
Humitat relativa: 86% - Est. núvols: stratus (St), temp.: -7ºC, alt. núvols: 910 m (dades S. Martí de Canals)