Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 9.4ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 931.6 hPa   Rel. 1006.6 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 8.1ºC /  HR: 85%
  Punt de rosada: 7.0ºC
Pressió de vapor: 10.0 hPa
Humitat relativa: 85% - Est. núvols: stratus (St), temp.: 2ºC, alt. núvols: 948 m (dades S. Martí de Canals)