Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 7.1ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 943.4 hPa   Rel. 1020.0 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 5.7ºC /  HR: 82%
  Punt de rosada: 4.2ºC
Pressió de vapor: 8.3 hPa
Humitat relativa: 82% - Est. núvols: [cúmulo]nimbus ([Cu-]Nb), temp.: -1ºC, alt. núvols: 1010 m (dades S. Martí de Canals)