Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 10.9ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 935.3 hPa   Rel. 1010.2 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 9.5ºC /  HR: 84%
  Punt de rosada: 8.3ºC
Pressió de vapor: 10.9 hPa
Humitat relativa: 84% - Est. núvols: stratus (St), temp.: 3ºC, alt. núvols: 973 m (dades S. Martí de Canals)