equirectangulars equirectangularspanorames

Cerca per imatge     

1: 03-05-2021__Sant_Antoni_Pont_de_Claverol 2: 03-05-2021__Pont_de_La_Farratgeta 3: 03-05-2021__Platja_Casa_de_Generosa 4: 04-05-2021__Pont_d'Arcalis 5: 05-05-2021__Bordes_de_Burg 6: 05-05-2021__Coll_de_So 7: 05-05-2021__Santa_Eulalia_d'Alendo 8: 05-05-2021__Santa_Eulalia_d'Alendo 9: 07-05-2021__Pont_de_La_Font_Del_Caragol 10: 07-05-2021__Los_Ensulsiats 11: 07-05-2021__Mirador_Dels_Ensulsiats 12: 07-05-2021__Barranc_de_La_Podega_Les_Peres 13: 07-05-2021__Pla_Del_Pui_de_l'Anell 14: 08-05-2021__Barranc_de_Les_Espones_de_Molins 15: 08-05-2021__Carrer_Flamisell_Central_Cabdella 16: 17-05-2021__Cementiri_Sant_Miquel_Aramunt 17: 18-05-2021__Cami_Vell_de_Montesquiu 18: 19-05-2021__Refugi_Rubio 19: 19-05-2021__Refugi_Comes_Rubio 20: 19-05-2021__Roca_Senyada 21: 19-05-2021__Pic_de_l'Orri 22: 25-05-2021__Coma_de_Fuses_de_Filia 23: 25-05-2021__Salt_Del_Barranc_de_La_Coma_de_Fuses_de_Filia 24: 25-05-2021__Església_de_Cabdella 25: 03-06-2021__Llau_de_Llagunes_Aramunt 26: 03-06-2021__Sant_Martí_de_Vilanoveta 27: 13-06-2021__Sant_Martí_Surroca 28: 20-06-2021__Baixador_Salas_de_Pallars 29: 20-06-2021__Els_Plans 30: 24-06-2021__Sant_Joan_de_Les_Abadesses_Pont_Vell 31: 26-06-2021__Devesa_de_Girona 32: 29-06-2021__Coma_Orient 33: 29-06-2021__Prat_Montaner 34: 16-08-2021__Coma_d'Espos 35: 24-08-2021__Sant_Joan_d'Isil 36: 25-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra 37: 25-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra 38: 26-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra 39: 26-09-2021__Moli_Malanquilla 40: 16-10-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Seixos 41: 16-10-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Cami_Seixos 42: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Desviacio_Pista_Gairat 43: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Desviacio_Seixos_Sud 44: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Fita_Artic_Nord 45: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Sant_Martí 46: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pista_Gairat 47: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Artic_Nord 48: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Segon_Barranc 49: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Segon_Barranc 50: 13-11-2021__Cabanots_de_Gairat 51: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_Font_Artic 52: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_Font_Artic 53: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Fons_Segon_Barranc 54: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Inici_Sm 55: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Segon_Barranc 56: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol__Desviacio_Seixos_Nord 57: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Sant_Martí 58: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pujada_Seixos 59: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pujada_Seixos 60: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Riu_Barranc_de_Sant_Martí 61: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Riu_Barranc_de_Sant_Martí 62: 13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Al_Barranc_de_Sant_Martí 63: 14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Espadanya 64: 14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell 65: 14-11-2021__Congost_de_Carreu_Aramunt 66: 14-11-2021__Castell_Aramunt_Vell 67: 14-11-2021__Santa_Maria_Del_Camp 68: 14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Nord 69: 14-11-2021__Aramunt_Vell_Sud 70: 14-11-2021__Aramunt_Vell 71: 14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell 72: 14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Volta 73: 15-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Mati 74: 16-11-2021__Lo_Molinot 75: 16-11-2021__Entrada_Reserva_de_Boumort 76: 16-11-2021__Font_de_Les_Trilles 77: 16-11-2021__Llau_de_Joncarlat 78: 16-11-2021__Barranc_de_l'Infern 79: 16-11-2021__Pessonada_Llau_Dels_Horts 80: 18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_La_Serra_de_Claverol 81: 18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_La_Serra_de_Claverol 82: 18-11-2021__Horts_de_Claverol 83: 18-11-2021__Horts_de_Claverol 84: 18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Claverol 85: 18-11-2021__Hort_Rector_Claverol 86: 18-11-2021__Claverol 87: 19-11-2021__Pins_Socors 88: 19-11-2021__La_Pobla_de_Segur_Aiguabarreig 89: 19-11-2021__Embassament_Socors 90: 19-11-2021__Embassament_Socors 91: 24-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Hivern 92: 25-11-2021__Cabana_de_Jaumeti 93: 25-11-2021__Barranc_de_Montesquiu 94: 25-11-2021__Font_de_La_O 95: 25-11-2021__Sant_Serni_de_Montesquiu 96: 25-11-2021__Barranc_de_Montesquiu 97: 25-11-2021__Sant_Serni_de_Montesquiu 98: 25-11-2021__Montesquiu_I_Sant_Serni 99: 26-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Gebrada 100: 26-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Boira_Hivernal 101: 27-11-2021__Roc_de_Santa 102: 27-11-2021__Roc_de_Santa 103: 27-11-2021__Roc_de_Santa 104: 27-11-2021__Roc_de_Santa_Barranc_de_Santa 105: 29-11-2021__Bunquer_Pessonada 106: 29-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Des_Del_Serrat_de_Narsa 107: 30-11-2021__La_Tremor_Vinya
Cerca per títol     

1:_03-05-2021__Sant_Antoni_Pont_de_Claverol

2:_03-05-2021__Pont_de_La_Farratgeta

3:_03-05-2021__Platja_Casa_de_Generosa

4:_04-05-2021__Pont_d'Arcalis

5:_05-05-2021__Bordes_de_Burg

6:_05-05-2021__Coll_de_So

7:_05-05-2021__Santa_Eulalia_d'Alendo

8:_05-05-2021__Santa_Eulalia_d'Alendo

9:_07-05-2021__Pont_de_La_Font_Del_Caragol

10:_07-05-2021__Los_Ensulsiats

11:_07-05-2021__Mirador_Dels_Ensulsiats

12:_07-05-2021__Barranc_de_La_Podega_Les_Peres

13:_07-05-2021__Pla_Del_Pui_de_l'Anell

14:_08-05-2021__Barranc_de_Les_Espones_de_Molins

15:_08-05-2021__Carrer_Flamisell_Central_Cabdella

16:_17-05-2021__Cementiri_Sant_Miquel_Aramunt

17:_18-05-2021__Cami_Vell_de_Montesquiu

18:_19-05-2021__Refugi_Rubio

19:_19-05-2021__Refugi_Comes_Rubio

20:_19-05-2021__Roca_Senyada

21:_19-05-2021__Pic_de_l'Orri

22:_25-05-2021__Coma_de_Fuses_de_Filia

23:_25-05-2021__Salt_Del_Barranc_de_La_Coma_de_Fuses_de_Filia

24:_25-05-2021__Església_de_Cabdella

25:_03-06-2021__Llau_de_Llagunes_Aramunt

26:_03-06-2021__Sant_Martí_de_Vilanoveta

27:_13-06-2021__Sant_Martí_Surroca

28:_20-06-2021__Baixador_Salas_de_Pallars

29:_20-06-2021__Els_Plans

30:_24-06-2021__Sant_Joan_de_Les_Abadesses_Pont_Vell

31:_26-06-2021__Devesa_de_Girona

32:_29-06-2021__Coma_Orient

33:_29-06-2021__Prat_Montaner

34:_16-08-2021__Coma_d'Espos

35:_24-08-2021__Sant_Joan_d'Isil

36:_25-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra

37:_25-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra

38:_26-09-2021__Casa_Grande_Villaroya_de_La_Sierra

39:_26-09-2021__Moli_Malanquilla

40:_16-10-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Seixos

41:_16-10-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Cami_Seixos

42:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Desviacio_Pista_Gairat

43:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Desviacio_Seixos_Sud

44:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Fita_Artic_Nord

45:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Sant_Martí

46:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pista_Gairat

47:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Artic_Nord

48:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Segon_Barranc

49:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Segon_Barranc

50:_13-11-2021__Cabanots_de_Gairat

51:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_Font_Artic

52:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_Font_Artic

53:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Fons_Segon_Barranc

54:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Inici_Sm

55:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Segon_Barranc

56:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol__Desviacio_Seixos_Nord

57:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Sant_Martí

58:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pujada_Seixos

59:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Pujada_Seixos

60:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Riu_Barranc_de_Sant_Martí

61:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Riu_Barranc_de_Sant_Martí

62:_13-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Baixada_Al_Barranc_de_Sant_Martí

63:_14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Espadanya

64:_14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell

65:_14-11-2021__Congost_de_Carreu_Aramunt

66:_14-11-2021__Castell_Aramunt_Vell

67:_14-11-2021__Santa_Maria_Del_Camp

68:_14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Nord

69:_14-11-2021__Aramunt_Vell_Sud

70:_14-11-2021__Aramunt_Vell

71:_14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell

72:_14-11-2021__Sant_Fructuós_Aramunt_Vell_Volta

73:_15-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Mati

74:_16-11-2021__Lo_Molinot

75:_16-11-2021__Entrada_Reserva_de_Boumort

76:_16-11-2021__Font_de_Les_Trilles

77:_16-11-2021__Llau_de_Joncarlat

78:_16-11-2021__Barranc_de_l'Infern

79:_16-11-2021__Pessonada_Llau_Dels_Horts

80:_18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_La_Serra_de_Claverol

81:_18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_La_Serra_de_Claverol

82:_18-11-2021__Horts_de_Claverol

83:_18-11-2021__Horts_de_Claverol

84:_18-11-2021__Cami_de_Sant_Martí_A_Claverol_Barranc_de_Claverol

85:_18-11-2021__Hort_Rector_Claverol

86:_18-11-2021__Claverol

87:_19-11-2021__Pins_Socors

88:_19-11-2021__La_Pobla_de_Segur_Aiguabarreig

89:_19-11-2021__Embassament_Socors

90:_19-11-2021__Embassament_Socors

91:_24-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Hivern

92:_25-11-2021__Cabana_de_Jaumeti

93:_25-11-2021__Barranc_de_Montesquiu

94:_25-11-2021__Font_de_La_O

95:_25-11-2021__Sant_Serni_de_Montesquiu

96:_25-11-2021__Barranc_de_Montesquiu

97:_25-11-2021__Sant_Serni_de_Montesquiu

98:_25-11-2021__Montesquiu_I_Sant_Serni

99:_26-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Gebrada

100:_26-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Boira_Hivernal

101:_27-11-2021__Roc_de_Santa

102:_27-11-2021__Roc_de_Santa

103:_27-11-2021__Roc_de_Santa

104:_27-11-2021__Roc_de_Santa_Barranc_de_Santa

105:_29-11-2021__Bunquer_Pessonada

106:_29-11-2021__Sant_Martí_de_Canals_Des_Del_Serrat_de_Narsa

107:_30-11-2021__La_Tremor_Vinya